GÓI EMAIL MARKETING AUTOMATION

Trải nghiệm

 Dành cho doanh nghiệp muốn trải nghiệm thực tế với chi phí thấp nhất để tối ưu chi phí doanh nghiệp cũng như làm quen với hệ thống.

 • 1 máy chủ VPS (1 CPU, RAM 2 GB, SSD 40 GB)
 • 1 tên miền miễn phí 12 tháng (trừ tên miền .vn)
 • 2 Theme WordPress trị giá 4 triệu
 • Code Python thu thập email

18.000.000 VND

6 tháng support hệ thống

Đăng ký ngay

Chuyên nghiệp

 Dành cho doanh nghiệp đã tin tưởng và muốn sử dụng luôn hệ thống và được training đào tạo và support bài bản.

 • 1 máy chủ VPS (1 CPU, RAM 2 GB, SSD 40 GB)
 • 1 tên miền miễn phí 12 tháng (trừ tên miền .vn)
 • 2 Theme WordPress trị giá 4 triệu
 • Code Python thu thập email

30.000.000 VND

12 tháng support hệ thống

Đăng ký ngay

Mở rộng

 Dành cho doanh nghiệp đã sử dụng hoặc hết thời gian các gọi Mautic cần nâng cấp và duy trì hỗ trợ và tiếp tục bảo trì hệ thống.

 • 1 máy chủ VPS (theo yêu cầu nâng cấp và duy trì hỗ trợ)
 • 1 tên miền miễn phí 12 tháng (trừ tên miền .vn)
 • 2 Theme WordPress trị giá 4 triệu
 • Khuyến mãi khác (nếu có)

12.000.000 VND

12 tháng support hệ thống

Đăng ký ngay